Donateurs

De Theaterkuil is uniek: alle voorstellingen zijn vrij toegankelijk. Maar er is wel geld nodig! Wilt u ons steunen?

STOP Westerbork 2

Word donateur door uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres op te geven en een bedrag van minimaal € 10 over te maken op bankrekening
NL59 RABO 0110 0170 72 t.n.v. Stichting Theaterkuil Falieberg Zuidwolde.

Stuur uw gegevens naar: info@theaterkuilfalieberg.nl
Lees voordat u dat doet nog even onze privacyverklaring waarin wij aangeven hoe wij met uw gegevens omgaan.

U krijgt als donateur aan het begin van het seizoen informatie over het programma.

Alvast hartelijk dank voor uw belangstelling!